Adventné povzbudenie_22

„On bude volať ku mne: „Ty si môj otec,
môj Boh a útočište mojej spásy.“
Naveky mu svoju milosť zachovám
a pevná bude moja zmluva s ním.“ Žalm 89, 27.29

Naše putovanie očakávajúcich sa naplnilo. Prichádzame do cieľa. Blížime sa k jasliam v Betleheme. Jozef s Máriou nás predišli na toto miesto. Ich predišiel anjel Gabriel, ktorý obom oznámil všetko, čo sa má stať. A anjela predchádzala nekončiaca láska milujúceho Otca, ktorý sa rozhodol pre záchranu svojho stvorenia obetovať to najvzácnejšie – svojho Syna.

Dnes oslavujeme dávanie! Oslavujeme dar Otca, ktorý prevyšuje všetky predstavy Izraela o Spasiteľovi. On vyslobodí svoj ľud z hriechov… postaví nás pred svoju tvár svätých a nepoškvrnených v láske… prenesie nás do Kráľovstva… z tmy do svetla.

Stojím v úžase a bázni nad krehkosťou, ktorú si Boh zvolil, aby viac moja krehkosť a slabosť neboli prekážkou. Nikdy nebol len prizerajúcim sa vzdialeným Stvoriteľom. Od počiatku túžil po bytostnom spojení s nami a dokonalosť dosiahol skúsenosťou ľudskosti v Kristovi. Stal sa jedným z nás. Stal sa takým, ako si ty – závislým na starostlivosti rodičov a ich láske, výchove, hladným a smädným, putujúcim, podobným nám i v úsilí žiť naplno!

Vzal na seba všetky naše neprávosti… nielen do dákej nádoby, aby ich odniesol… Biblia hovorí, že sa za nás stal hriechom… aby hriech viac nemal moc a smrť nemohla zvíťaziť tam, kde z neba zaznieva Otcov hlas volajúci: „Život! Život v plnosti pre mojich milovaných! Smrť viac nebude môcť kradnúť! Láska vyhnala všetok strach!“

22

​To dieťa, ktoré definitívne zvíťazí nad temnotou, je závdavok i dôkaz nášho vykúpenia!

Ježiš. Syn Otca. Dobrý pastier. Služobník všetkých.

Hľadíme na dieťa a vidíme víťaza. Vidíme dokonalý obraz Otcovej lásky.

Tento Ježiš, ktorý vložil celé svoje bytie do rúk dvoch milujúcich ľudí, dodnes ostáva s nami v Eucharistii. Kedysi boli chrámom, v ktorom prebývala celá plnosť božstva, obyčajné jasličky naplnené slamou. Dnes​ si vyberá ako svoj príbytok chrámy našich sŕdc!

Nech sú pre vás tieto Vianoce stretnutím s Láskou a časom dávania. Milujúce srdcia si nič nemôžu nechať pre seba. Čím viac sa rozdáme, tým viac môžeme prijať od toho, ktorý sa nám rozhodol darovať úplne všetko!

Spoločenstvo Homecoming_NDCA Vám želá požehnané Vianoce!

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa, aby sme v hĺbke sŕdc uverili, že Ježiš Kristus je Boží Syn a zachránil nás svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním! Žehnajme dnes túto milosť viery všetkým členom našich rodín.

O autorke: Janka Guričanová je účtovníčka, blogerka a v spoločenstve „mama“ so služobnosťou pastiera a učiteľa. Starostlivosť o ľudí, vzťahy a stretnutie s priateľmi sú jej najmilšou formou oddychu.

FOTO CREDIT: http://www.roseheights.org/series/jesus-born-to-serve/

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s