O nás

Homecoming_NDCA sú modlitebné stretnutia katolíckeho spoločenstva v Novej Dubnici. Viacerí z nás vyrástli v spoločenstve Eliáš, ktoré v našom meste fungovalo viac než pätnásť rokov. To sú naše korene. Prežili sme osobné stretnutie s Bohom a vstúpili sme do osobného vzťahu s Ním.

Sme mladí ľudia oslovení Božou láskou a veríme, že modliť a stretávať sa ako spoločenstvo sa oplatí. Naše stretnutia sú odpoveďou na Božie pozvanie prežívať skutočnú rodinu, hlboké priateľstvá a duchovne i prakticky medzi sebou budovať Božie kráľovstvo.

Spoločenstvo môže a má byť miestom prijatia, lásky a dôvery, kam človek môže prísť zložiť svoje starosti a čerpať, nechať sa posilniť a povzbudiť od ostatných. Toto by sme chceli ponúkať jeden druhému. Zároveň je však spoločenstvo pozvaním byť pre ostatných darom a obohatiť ich.

1484661672.banner.Friends-like-family

Základnými kameňmi stretnutí sú spoločná spontánna modlitba (napríklad modlitba chvál), zdieľanie, čiže rozprávanie o tom, čo prežívame vo svojich životoch, a vyučovanie. Sme otvorení pre nových ľudí, pripravení prijať ich v období hľadania a otázok, výhrad či pochybností.

Príležitostne medzi seba pozývame aj hostí z rôznych kútov Slovenska, aby nás obohatili svedectvom svojho života, vyučovaním alebo akoukoľvek inou duchovnou službou.

Názov Homecoming znamená Návrat domov. Veríme, že naše doma je pri Bohu a nikde inde nenájdeme to, čo naše srdcia potrebujú. Každý z nás prežíva chvíle, keď sa potrebuje vrátiť domov, nech už sa vzdialil z akéhokoľvek dôvodu. Prajeme si, aby naše stretnutia boli chvíľami návratu a stretnutia s Otcom, ktorý sa nevie dočkať, aby nás opäť privítal, objal, obliekol do čistých šiat a pripomenul nám, že sme nikdy neprestali byť Jeho milovanými deťmi – nech by v našej minulosti bolo zapísané čokoľvek!

Naše stretnutia sú rodinné a otvorené, radi vás medzi nami uvidíme :).