Plnosť života v Kristovi

Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili; rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Kolosanom 2, 6-7

Jesus

On vstal a my sme vstali s Ním!