Adventné povzbudenie_03

„Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia,
ale podľa spravodlivosti…“
Izaiáš 11, 3-4

Milí povzbudenia chtiví!

Dnes v liturgii čítame prorocké slová Izaiáša, ktoré nám môžu priniesť nádej a príležitosť pozrieť sa do nášho vnútra.

Ja osobne (a myslím, že aj mnoho z vás) sa často pristihnem, že porovnávam svoje vnútro s vonkajškom niekoho iného. Našťastie, náš nebeský Otec nás neporovnáva vôbec a vždy sa pozerá do srdca. Nesúdi podľa zdania ani počutia. A ako súdime my seba?

Včera nás Pali povzbudil k láske k našim blížnym. Milému slovu alebo myšlienke. Ja vás dnes povzbudzujem k láske k sebe samým. Milému slovu alebo myšlienke o sebe.

Nepotrebujeme vyhrať súťaž krásy, zarábať čo najviac peňazí, mať dokonalú domácnosť, auto a vo všetkom vynikať, aby sme si zaslúžili Otcovu lásku. Tak prečo si kladieme niekedy podobné ciele, aby sme si zaslúžili lásku k sebe?

20171205 Moni obrázok

Skúsme dnes prejaviť konkrétny skutok lásky k svojmu telu, srdcu a/alebo mysli. Fantázii sa medze nekladú, každý v srdci vie, čo potrebuje. Môže to byť kompliment v zrkadle, niečo naozaj zdravé pod zub, polhodinka pohybu alebo hodina spánku naviac. Verte mi, budete sa cítiť lepšie! Alebo sa môžete zamerať na svoje vnútro a povedať si napr.: „Monika, páčilo sa mi, ako si dnes slúžila svojej rodine…“ Zamyslite sa nad svojimi dobrými vlastnosťami a poďakujte sami sebe.

Sme stvorení na dokonalý Boží obraz. Zatiaľ nie sme dokonalí, ale to neznamená, že nie sme hodní lásky.

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa dnes, aby sme sa učili pozerať na seba tak, ako nás vidí Boh. Vidí svoje nádherné, vytúžené, jedinečné a milované deti. Urobme pre seba niečo milé, dobré a láskavé.

 

O autorke: Monika Sedláková je na plný úväzok mamou Olivera. Má veeeľmi šikovné ruky a veľa dobrých nápadov, záľubu v zdravom životnom štýle a pohybe na čerstvom vzduchu :). Hrá na gitare a spieva, a v modlitbe nás vedie do hĺbky. Máme ju radi :)!

Adventné povzbudenie_02

„Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom.“ Izaiáš 2, 5

Drahý čitateľ,
ty aj ja sme o krôčik bližšie k veľkej radosti a k novej nádeji. Ak sa ti už teraz zdá, že pre teba bude Štedrý deň rovnaký ako všetky ostatné dni v roku, chcem ťa uistiť, že sa predsa len jedná o výnimočný deň.

V maštaľke tvojho srdca sa narodí Boží Syn, Ježiš Kristus, živý a pravý Boh. Prichádza preto, lebo ťa miluje a ty si pre neho veľmi vzácny. Vôbec mu neprekáža, že máš pocit hriešnosti a nedokonalosti, že si pripadáš slabý a zraniteľný. On vie o tebe naozaj všetko a preto ťa miluje. Prijmi toto poznanie s pokorou a okúsiš chuť bezhraničnej lásky.

Ježiš Kristus, pravé Svetlo zo svetla, prichádza, aby sa stal tvojím priateľom. Priateľom, ktorý pozná každú túžbu tvojho srdca, priateľom kráčajúcim a padajúcim spolu s tebou. Neboj sa, kráčaj vo svetle Pánovom, ako nás vyzýva prorok Izaiáš: ,,Hor sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom.“

isaiah-251

Čo ti môžem ponúknuť pre dnešný deň, drahý čitateľ?

Je to pozvanie. Pozývam ťa na cestu radosti. Postav sa na svoje nohy a urob krok vpred. Krok k Láske. Krok k niekomu, koho možno poriadne nepoznáš, či krok k niekomu, o kom si myslíš, že je ti vzdialený. Postačí tvoj úsmev, malé povzbudenie alebo pár prívetivých slov vyvierajúcich z hĺbky srdca.

Modlitebné pozvanie na dnešný deň: Poďme do toho spoločne a zasievajme v dnešný deň lásku. Prehlasujme nad každým človekom: „POKOJ S TEBOU!“ Pán Ježiš príde, uzdraví každého jedného z nás a budú sa diať zázraky.

Pokoj s tebou.

S láskou,

Pavol

O autorovi: Pavol Grnáč je rodený Trenčan momentálne žijúci v Ilave. Syn, brat a strýko :). Navštevuje Školu Márie – Školu kresťanského života a evanjelizácie. Rád premýšľa do hĺbky a neplytvá slovami, avšak to, čo povie, sa oplatí počúvať.

FOTO CREDIT: Pinterest.com (http://bit.ly/2A10jW0)

Adventné povzbudenie_01

„Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov.“ Izaiáš 63, 16

Vstupujeme do obdobia očakávania a túžby. Je fascinujúce, že dnes sa môžeme na všetky Božie prisľúbenia pozerať ako tí, ktorí rozumejú – bolo nám zjavené, ako ich Otec uskutočnil v Kristovi. S ľahkosťou čítame, že všetky Božie prisľúbenia sa splnili v Ježišovi. Boh naozaj zachránil a vykúpil svoj ľud a my sme súčasťou tohto nádherného príbehu spásy!

Chcem nás dnes povzbudiť hľadieť na prichádzajúce dni očami Izraela. Poďme prežiť advent, akoby to bolo prvýkrát. Ľud Izraela bytostne túžil po Mesiášovi, nevedeli sa dočkať, kedy už príde a všetko sa zmení. V istom zmysle slova ho čakali za každým rohom. Keď sa objavil akýsi učiteľ či prorok, zástup bol v pozore – sledoval každý jeho krok, vyhodnocoval, usiloval sa posúdiť, či to je, alebo nie je on.

Vstúpme teda do adventu s očami detí, so zvedavosťou, s túžbou objaviť to, čo sme si doteraz nevšimli, s ochotou nechať sa Bohom osloviť a spoznať ho novým spôsobom.

Tohtoročný advent je krátky, avšak je intenzívnou príležitosťou vstúpiť do hĺbky. Pretože iba tí, ktorí vedia, koho očakávajú, Ho spoznajú, keď vstúpi. Iba tí, ktorí skúmali do hĺbky, prežijú radosť, keď pochopia, že je to naozaj On.

Dnes je ľahké nechať sa vtiahnuť do stereotypu, sme pohltení zháňaním darov, prípravou jedál či plánovaním vianočného programu a návštev. Povzbudzujem nás tešiť sa zo všetkých krás Vianoc, len nezabudnime v tieto dni prípravy znovu nasmerovať svoje srdcia na Otca.

fathers-heart

Ty, Pane, si náš Otec! Ty si náš vykupiteľ! To je tvoje meno od vekov. Daj, aby sme sa počas adventu k tebe priblížili natoľko, že okolo tvojho Syna tieto Vianoce neprejdeme bez povšimnutia.

Spoločný modlitebný úmysel na dnešný deň: Modlime sa, aby ľudia v našich životoch spoznali srdce Otca, ktorý nám daroval svojho milovaného Syna.

O autorke: Janka Guričanová je účtovníčka, blogerka a v spoločenstve „mama“ so služobnosťou pastiera a učiteľa. Starostlivosť o ľudí, vzťahy a stretnutie s priateľmi sú jej najmilšou formou oddychu.

FOTO CREDIT: http://www.freedomchurch.cc (http://bit.ly/2jbQbzF)