Piliere spoločenstva

Chceme sa podeliť o päť pilierov, na ktorých chceme budovať základy spoločenstva. Sú to základy, a tie musia byť pevné a hlboko zakorenené v Bohu.

Tvoj osobný vzťah s Bohom
To, čo žiješ doma, v skrytosti, vo svojej komôrke, miera tvojej investície do tejto hodnoty sa priamo odrazí v kvalite celého spoločenstva a tvojej skúsenosti s ním. Kvalita a hĺbku, ktorú žiješ s Bohom osobne, premení aj spoločenstvo.

Spoločenstvo je súčasťou Cirkvi
Sme súčasťou Tela, nie sme izolovaný a už vôbec nie sebestačný ostrov. Potrebujeme v Cirkvi žiť a čerpať z nej, žiť aktívny sviatostný život, navštevovať miesta, kde porastieme, kde nám budú slúžiť, musíme aktívne vyhľadávať požehnanie.

Žijeme pre Božie kráľovstvo a sme otvorení vanutiu Ducha Svätého
Chceme osobne i spoločne budovať Božie kráľovstvo, duchovne i prakticky. Túžime rásť v poznaní Boha, rozvíjať sa v láske, spoznávať svoje povolanie, službu a obdarovanie a vstupovať doň s odvahou a odhodlaním, chceme konať a žiť v moci Ducha Svätého.

Spoločenstvo je rodina
Spoločenstvo je miesto, v ktorom chceme vytvárať a budovať vzťahy, spoznávať nových ľudí, prijímať ich medzi seba, aby zažívali to isté bohatstvo, aké sme zažívame my. Je to miesto dôvery, otvorenosti, podpory a povzbudenia.

Vzájomná služba
Slúžime si navzájom, navzájom sme si povzbudením a obohatením, každý má priestor a príležitosť byť sám sebou a tak byť obohatením pre spoločenstvo. Počúvame sa a usilujeme sa o vzájomné dobro, rešpektujeme sa, pomáhame si duchovne i prakticky.

supreme-court-pillars